Lidmaatschap

Aan het lidmaatschap van De Batouwers is een aantal voorwaarden verbonden.
 
 
 
 
CONTRIBUTIE:
 
De contributie is op jaarbasis (2018)
 
Ponyleden € 140,00              
Paardleden € 160,00
2e gezinslid € 100,- 
Baklidmaatschap / geen les € 80,00
Startkaartlidmaatschap / geen les € 55,00                                                                  
Donateur min.bedrag € 25,00                                      
 
 
Wil je graag lid worden of je lidmaatschap wijzigen neem dan contact op met het secretariaat. 
 

Klik aaanmeldingformulier[1].doc hierop om het formulier te downloaden.